Chính sách

Thỏa thuận thành viên

Đây là Thỏa thuận Thành viên của RAKUTEN INSIGHT SURVEYS, một ban nghiên cứu thị trường thuộc sở hữu của Rakuten Insight Global, Inc. ("Rakuten Insight", "chúng tôi", "của chúng tôi"). Chúng tôi yêu cầu tất cả Thành viên phải đọc kỹ Thỏa thuận Thành viên này trước khi họ tham gia.

Bằng việc đăng ký làm Thành viên của RAKUTEN INSIGHT SURVEYS, bạn đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu bạn cung cấp và cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://member.insight.rakuten.com.vn/policies?tab=privacy-policy ("Chính sách Bảo mật").

1. Quy tắc chung

 1. Mục tiêu của các quy tắc này ("Thỏa thuận Thành viên") là quy định các quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ giữa Rakuten Insight Global, Inc. ("Rakuten Insight") và thành viên đã được Rakuten Insight ủy quyền là người trả lời khảo sát trực tuyến đã đăng ký ("Thành viên") theo các điều khoản được nêu trong Mục 2 của thỏa thuận này, đối với hoạt động kinh doanh ("Hoạt động kinh doanh") do Rakuten Insight tiến hành.
 2. Hoạt động kinh doanh được tiến hành bởi Rakuten Insight hoặc một khách hàng bên thứ ba ("Khách hàng") với mục đích cung cấp cho bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty và tổ chức, các ý kiến và hoạt động của người tiêu dùng thông qua dữ liệu được thu thập trong trang web được tạo để thực hiện các khảo sát nghiên cứu thị trường ("Khảo sát") trên trang web của Rakuten Insight ("Trang web") hoặc bất kỳ trang web nào khác do Khách hàng vận hành ("Trang web Khách hàng"). Mỗi Thành viên có thể trả lời các Bài khảo sát được gửi và thông tin thu thập được sẽ do Rakuten Insight hoặc Khách hàng của họ (gọi chung là "Dịch vụ của Rakuten Insight") tổng hợp và phân tích.
 3. Rakuten Insight có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận Thành viên này và mọi quy tắc và quy định có trong đó bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ trường hợp sửa đổi hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của pháp luật (có hiệu lực ngay lập tức mà không cần sự đồng ý của Thành viên) Rakuten Insight sẽ đưa ra thông báo trước trong thời gian hợp lý ("Thời hạn Thông báo") về bất kỳ điều chỉnh và/hoặc Sửa đổi nào ("Sửa đổi") [qua email/bằng thông báo trên trang web của công ty] và Sửa đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu trong thông báo.
 4. Nếu Thành viên không đồng ý với nội dung Sửa đổi Thỏa thuận Thành viên, Thành viên không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Rakuten Insight. Thành viên đó sẽ chấm dứt Thỏa thuận thành viên qua email trong Thời hạn Thông báo.

Trở lại đầu trang

2. Tư cách điều kiện của thành viên

 1. Thành viên phải từ 16 tuổi trở lên, là cư dân tại Việt Nam và đã hoàn tất quá trình đăng ký đầy đủ và được Rakuten Insight chấp nhận là Thành viên. Trẻ vị thành niên phải được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trước khi đăng ký.
 2. Nếu Rakuten Insight xác định một cách hợp lý rằng Thành viên không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Thành viên hoặc việc chấp nhận một cá nhân làm Thành viên là không phù hợp, Rakuten Insight có thể hủy hoặc chấm dứt đăng ký của Thành viên bất kỳ lúc nào.
 3. Nếu Thành viên không tham gia các cuộc khảo sát trong bất kỳ khoảng thời gian kéo dài nào (do Rakuten Insight xác định), Rakuten Insight có thể ngừng mời Thành viên tham gia các cuộc khảo sát.

Trở lại đầu trang

3. Quản lý địa chỉ email và mật khẩu

 1. Sau khi đăng ký Thành viên, Thành viên được yêu cầu sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đã chỉ định của họ để tham gia vào bất kỳ Bài khảo sát nào.
 2. Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý, sử dụng và bảo mật địa chỉ e-mail và mật khẩu được cấp cho Thành viên đã đăng ký.
 3. Thành viên không được phép chuyển nhượng, cho mượn hoặc tiết lộ ID hoặc mật khẩu được cấp của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến sơ suất của Thành viên trong việc sử dụng địa chỉ email và mật khẩu, hoặc bởi một bên thứ ba.

Trở lại đầu trang

4. Dữ liệu

 1. Trong quá trình là thành viên, các thông tin không giới hạn bao thông tin cá nhân và nội dung trả lời Khảo sát sẽ do Thành viên cung cấp cho Rakuten Insight ("Dữ liệu").
 2. Nếu bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác tồn tại trong bất kỳ Dữ liệu nào, trong phạm vi rộng nhất được luật pháp hiện hành cho phép, Thành viên sẽ chuyển giao cho Rakuten Insight toàn bộ bản quyền đó (bao gồm cả quyền sao chép bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm dạng bản in và phương tiện kỹ thuật số, và trình bày Dữ liệu bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cả mạng viễn thông điện tử) và các quyền sở hữu trí tuệ khác với Dữ liệu cho Rakuten Insight với đảm bảo quyền sở hữu đầy đủ. Rakuten Insight có thể tự do lựa chọn, sửa đổi và chỉnh sửa nội dung của Dữ liệu. Thành viên sẽ không thực hiện các quyền cá nhân liên quan đến bản quyền nói trên đối với Rakuten Insight hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép sẽ miễn hoặc mua tất cả các quyền đạo đức đối với Dữ liệu.
 3. Bất cứ lúc nào Thành viên cũng không được cố ý cung cấp bất kỳ Dữ liệu hoặc thông tin sai lệch nào khác cho Rakuten Insight.
 4. Để duy trì tính chính xác và chất lượng của Dữ liệu, Rakuten Insight có thể liên lạc với Thành viên qua điện thoại, thư, e-mail và/hoặc các phương tiện liên lạc khác do Thành viên cung cấp cho Rakuten Insight để xác nhận danh tính của Thành viên và/hoặc tính chính xác của Dữ liệu và Thành viên đồng ý để được liên lạc.

Trở lại đầu trang

5. Hành vi bị cấm

Thành viên đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vì mục đích hợp pháp và bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào:

 1. vi phạm luật, quy định hoặc pháp lệnh hiện hành nào hoặc khuyến khích việc vi phạm pháp luật hiện hành;
 2. quấy rối, xúc phạm, gây phiền toái hoặc đả kích những người thuộc một chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính cụ thể;
 3. xâm phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Rakuten Insight, các Thành viên khác hoặc các bên thứ ba;
 4. phỉ báng các Thành viên khác hoặc bên thứ ba;
 5. đặt các Thành viên khác hoặc bên thứ ba vào thế bất lợi;
 6. thành lập chiến dịch bầu cử hoặc hành vi tương tự hoặc hành động vi phạm Luật bầu cử Công chức hoặc luật hiện hành khác;
 7. ảnh hưởng hoặc gây gián đoạn hoạt động của Rakuten Insight hoặc Trang web của công ty;
 8. dẫn đến việc cung cấp đăng ký sai hoặc Dữ liệu gian lận hoặc gây nhầm lẫn cho Rakuten Insight;
 9. dẫn đến đăng ký cho một thành viên bị trùng lặp và/hoặc một thành viên đăng ký trùng lặp;
 10. đăng ký trong đó cá nhân giả mạo danh tính của mình;
 11. công khai hoặc tiết lộ nội dung của Bài khảo sát cho bên thứ ba (bao gồm đăng lên bảng thông báo hoặc trang web) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Rakuten Insight hoặc Khách hàng của họ;
 12. sử dụng trái phép địa chỉ email hoặc mật khẩu của mình;
 13. sử dụng trái phép Trang web để kiếm lợi nhuận;
 14. được Rakuten Insight xác định là không phù hợp.
Rakuten Insight có quyền thực hiện hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ hành vi sử dụng Trang web bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

Trở lại đầu trang

6. Phương thức giao tiếp giữa Thành viên và Rakuten Insight

 1. Thành viên sẽ sử dụng địa chỉ email mới nhất đã được cung cấp cho Rakuten Insight, khi gửi và nhận e-mail với Rakuten Insight.
 2. Thành viên sẽ trả lời bất kỳ e-mail hoặc thông tin liên lạc nào khác từ Rakuten Insight theo cách thức do Rakuten Insight xác định.
 3. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do:
  1. không giao/nhận bất kỳ thư từ nào, cho dù qua e-mail, bài đăng hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác với Rakuten Insight;
  2. Thành viên liên lạc với Rakuten Insight theo cách thức không phải do Rakuten Insight xác định; hoặc
  3. các nội dung được viết trong bất kỳ thông tin trao đổi nào do Thành viên gửi.

Trở lại đầu trang

7. Phần thưởng trả lời khảo sát

 1. Để thưởng cho phần trả lời khảo sát, Rakuten Insight có thể cung cấp điểm cho Thành viên (sau đây gọi là "Điểm") có thể được quy đổi thành quà tặng miễn phí. Số Điểm mà một Thành viên có thể nhận được thay đổi theo từng Bài khảo sát và do Rakuten Insight toàn quyền quyết định.
 2. Rakuten Insight sẽ quyết định về quà miễn phí được quy định tại Khoản 1 của Mục 7 này, và bảo lưu quyền thay thế quà miễn phí này bằng một món quà khác mà không cần thông báo trước. Rakuten Insight cũng sẽ xác định phương pháp cung cấp quà tặng miễn phí và thời gian khuyến mãi cụ thể mà quà tặng miễn phí được tặng cho mỗi Bài khảo sát và sẽ thông báo điều này cho Thành viên.
 3. Nếu Thành viên đã được thưởng Điểm rút tư cách thành viên của mình theo các điều khoản được nêu trong Mục 8 của Thỏa thuận này, Điểm đã tặng cho Thành viên đó sẽ bị hủy bỏ, trừ khi Rakuten Insight quy định khác. Ngoài ra, nếu tư cách thành viên của Thành viên bị chấm dứt theo các điều khoản được quy định trong Mục 9 của Thỏa thuận này, bất kỳ và toàn bộ số Điểm mà Thành viên nhận được sẽ bị hủy bỏ.
 4. Rakuten Insight sẽ gửi quà tặng miễn phí được đổi bằng Điểm đến địa chỉ thực, địa chỉ e-mail của thành viên hoặc tài khoản của Thành viên qua dịch vụ thanh toán của bên thứ ba (ví dụ, PayPal) mà Thành viên đã đăng ký với Rakuten Insight. Nếu món quà miễn phí không được gửi do thiếu sót hoặc sai sót trong thông tin đăng ký, Rakuten Insight sẽ không gửi lại hoặc cấp lại quà tặng miễn phí và Điểm của Thành viên cũng sẽ không được thay thế.
 5. Nếu một quà tặng miễn phí chưa được gửi cho Thành viên trong khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày yêu cầu đổi Điểm ("Yêu cầu") Thành viên cần thông báo ngay cho Rakuten Insight theo https://member.insight.rakuten.com.vn/help/inquiry. Trong trường hợp Thành viên không thông báo về việc quà tặng miễn phí chưa được gửi trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Yêu cầu, Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về việc không giao hàng, ngay cả khi không có sai sót hoặc nhầm lẫn trong thông tin đã đăng ký của Thành viên.
 6. Rakuten Insight cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi giao dịch nào do thông tin tài khoản hoặc địa chỉ đã đăng ký cần thiết để gửi quà tặng miễn phí không đúng hoặc không chính xác.
 7. Rakuten Insight có quyền hủy/tước bỏ Điểm nếu chúng tôi có lý do để tin rằng Dữ liệu do Thành viên cung cấp là sai hoặc không chính xác hoặc nếu Thành viên thực hiện bất kỳ (các) hành vi bị cấm nào khác được mô tả trong Mục 5 ở trên.
 8. Rakuten Insight có quyền hủy Điểm thưởng nếu Thành viên không đăng nhập trong khoảng thời gian từ 365 ngày trở lên.

Trở lại đầu trang

8. Rút tư cách thành viên

 1. Thành viên có thể rút tư cách thành viên của mình bằng cách thông báo cho Rakuten Insight theo các thủ tục do Rakuten Insight quy định. Tư cách thành viên được coi là bị rút lại khi Rakuten Insight hoàn tất quy trình rút tư cách thành viên.
 2. Nếu số Điểm tích lũy đạt đến số điểm có thể quy đổi theo quy định tại thời điểm rút tên, Thành viên sẽ đổi số Điểm đó trước khi rút tên. Nếu không hoàn tất quy đổi điểm, số Điểm nói trên sẽ bị coi là bị hủy bỏ, và Rakuten Insight sẽ không tiến hành bất kỳ quy trình nào như yêu cầu trao đổi, truy vấn, v.v. sau khi rút tư cách thành viên.

Trở lại đầu trang

9. Chấm dứt tư cách thành viên

 1. Rakuten Insight có thể chấm dứt tư cách thành viên của Thành viên khi có hoặc không có sự đồng ý của Thành viên, nếu Thành viên có liên quan đến bất kỳ sự kiện nào sau đây:
  1. vi phạm các vấn đề bị cấm nêu trong Mục 5 của Thỏa thuận này;
  2. vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận Thành viên này.
 2. Trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên theo Mục 9 này, Rakuten Insight sẽ gửi thông báo chấm dứt. Khi tư cách thành viên của Thành viên chấm dứt, Thành viên sẽ không còn được hưởng bất kỳ lợi ích nào theo quy định của Thỏa thuận Thành viên này.

Trở lại đầu trang

10. Dữ liệu Cá nhân

 1. Thông tin Cá nhân do bạn cung cấp cho Rakuten Insight sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật (https://member.insight.rakuten.com.vn/policies?tab=privacy-policy) và các luật và quy định hiện hành. Khi là Thành viên và sử dụng Trang web, Thành viên đồng ý rằng Rakuten Insight sẽ quản lý tất cả thông tin cá nhân được cung cấp cho Rakuten Insight theo Chính sách Bảo mật và đồng ý với việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân đó. Các Thành viên cần phải đọc và hiểu nội dung của Chính sách Bảo mật trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Rakuten Insight. Đối với thông tin cá nhân được cung cấp qua Trang web của Khách hàng, Rakuten Insight khuyên Thành viên tham khảo chính sách bảo mật liên quan của các Trang web Khách hàng tương ứng.
 2. Khi trả lời khảo sát trên trang web do Khách hàng điều hành, Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho Thành viên do chính Thành viên truyền thông tin cá nhân cho Trang web của Khách hàng.

Trở lại đầu trang

11. Tạm ngừng hoặc ngừng kinh doanh

Rakuten Insight có thể, theo sự suy xét của riêng công ty, và tại bất kỳ thời điểm nào, tạm thời đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn Hoạt động kinh doanh mà không cần thông báo cho Thành viên. Rakuten Insight không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho Thành viên do việc tạm ngừng và ngừng Hoạt động kinh doanh của Rakuten Insight.

Trở lại đầu trang

12. Quy định khác

Vì mục đích của Mục 12 này, Thành viên và Rakuten Insight sẽ được gọi là "Bên" và gọi chung là "Các bên".

 1. Thực hiện quyền
  Một Bên có thể thực hiện quyền, quyền hạn hoặc chế tài theo quyết định riêng của mình, và tách biệt hoặc đồng thời với một quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục khác. Việc thực hiện một quyền, quyền hạn hoặc chế tài, hoặc thực hiện một phần các nội dung đó của một Bên không ngăn cản việc tiếp tục thực hiện quyền đó hoặc bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc chế tài nào khác. Việc một Bên không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện quyền, quyền hạn hoặc chế tài không ngăn cản Bên đó thực hiện quyền, quyền hạn hoặc chế tài đó.
 2. Tính độc lập từng phần
  Nếu bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản hoặc phần nào trong Thỏa thuận Thành viên này không hợp lệ hoặc không thể thi hành hay trở nên không hợp lệ hoặc không thể thi hành do bất kỳ lý do nào, điều này sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực hoặc giá trị thi hành của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này.
 3. Chế tài tích lũy
  Các quyền, quyền hạn và chế tài được quy định trong Thỏa thuận Thành viên này được tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc chế tài nào khác do luật pháp quy định độc lập với Thỏa thuận Thành viên này.
 4. Bảo đảm thêm
  Mỗi Bên đồng ý, tự trả chi phí, theo yêu cầu của Bên kia, làm mọi việc cần thiết hợp lý để Thỏa thuận này và các giao dịch được dự tính (bao gồm việc ký kết các tài liệu) có hiệu lực và tiến hành mọi nỗ lực hợp lý để yêu cầu các Bên thứ ba liên quan cũng làm như vậy.
 5. Hiệu lực Ràng buộc
  Thỏa thuận Thành viên này sẽ ràng buộc và đảm bảo quyền lợi của các bên và bên được ủy nhiệm, bên đại diện và bên thừa hưởng quyền.
 6. Luật Điều chỉnh và Thẩm quyền tài phán
  Thỏa thuận Thành viên này và giao dịch được dự tính theo Thỏa thuận Thành viên này được điều chỉnh theo luật pháp được thi hành tại Nhật Bản. Tuy nhiên, lựa chọn luật này không loại trừ các quyền bắt buộc của Thành viên thuộc lãnh thổ pháp lý của họ có thể áp dụng.
  Theo bất kỳ quyền bắt buộc hiện hành nào của Thành viên, mỗi Bên không thể hủy ngang và vô điều kiện theo thẩm quyền không độc quyền của Tòa án quận Tokyo, Nhật Bản để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận Thành viên này hoặc các giao dịch được dự tính theo Thỏa thuận Thành viên này. Mỗi Bên từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình để phản đối một hành động tố tụng được kiện lên các tòa án đó, tuyên bố rằng các tòa án đó không có thẩm quyền.
 7. Trách nhiệm
  Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận Thành viên này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất, gian lận hay xuyên tạc gian dối hoặc khi các giới hạn hoặc loại trừ không được pháp luật cho phép.

Trở lại đầu trang
Lần cập nhật cuối cùng: 24/04/2022