Hướng dẫn cho người mới dùng

Hướng dẫn cho người mới dùng

Đăng ký

Điền vào một vài câu hỏi nhanh về bản thân bạn
Điền vào một vài câu hỏi nhanh về bản thân bạn

Tham gia khảo sát

Tham gia khảo sát trực tuyến và nhận điểm thưởng sau khi hoàn thành
Tham gia khảo sát trực tuyến và nhận điểm thưởng sau khi hoàn thành

Nhận thưởng

Đổi điểm ảo để nhận được những phần thưởng thật
Đổi điểm ảo để nhận được những phần thưởng thật