Điểm và thưởng

Điểm và thưởng


Điểm

Nhận điểm thưởng bằng cách chia sẻ ý kiến và phản hồi của bạn với các thương hiệu bạn yêu thích. Thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến trong thời gian rảnh của bạn ở nhà hoặc khi bạn đang ở ngoài và nhận thưởng.

Thưởng

Trao đổi điểm mà bạn kiếm được từ những khảo sát trực tuyến để nhận những phần thưởng phổ biến!